Educatie

Alle scholen moeten voldoen aan de richtlijnen van het Bouwbesluit van de Overheid. Wij ondersteunen bij het principe ‘fris’ lesgeven door continue het klaslokaal klimaat te meten. Op het moment dat er veel leerlingen in de ruimte zijn is de kans ongemerkt groot dat de waardes voor CO2 hoger worden. Dit kan negatieve invloed hebben op de individuele leerprestaties. Om dit te voorkomen ontvangt de leerkracht bij een dergelijke situatie een Alarm in de vorm van een MS teams alert of SMS op de smartphone. Zo is hij/zij in staat op tijd bij te sturen. Meer en betere ventilatie helpt de luchtkwaliteit te verbeteren.

Voor het onderwijs hebben wij een A tot Z oplossing waarbij U een bedrag per lokaal of ruimte betaald. Voor 1 bedrag per maand ontzorgen wij U voor jaren. De All-in dienstverlening geeft duidelijkheid over kosten, service en onderhoud. Geen verrassingen achteraf dus.

Onze A tot Z oplossing bestaat uit een Plan van Aanpak, installatie, financiering, prestatie monitor licentie(s), automatische rapportages, alarmering, service en onderhoud.

Zorg

Veel zorgbewoners leven vaak nog zelfstandig in een woonunit of aanleunwoning. Wij ondersteunen onze ouderen door ze te laten leven in een gezond woonklimaat. De bewoners wonen vaak nog zelfstandig waarbij ze individuele ondersteuning of zorg krijgen. Om het woongenot te vergroten houden wij met onze prestatiemonitor scherp in de gaten of er voldoende wordt geventileerd. Is dit niet het geval dan ontvangt de bewoner of verzorgende een alarmering op de smartphone. Zo is de bewoner zelf of zijn/haar verzorgende op tijd bij te sturen. Meer en betere ventilatie helpt de luchtkwaliteit en het woongenot te verbeteren.

Voor het zorg hebben wij een A tot Z oplossing waarbij U een bedrag per woonruimte betaald. Voor 1 bedrag per maand ontzorgen wij U voor jaren. De All-in dienstverlening geeft duidelijkheid over kosten, service en onderhoud. Geen verrassingen achteraf dus.

Onze A tot Z oplossing bestaat uit een Plan van Aanpak, installatie, financiering, prestatie monitor licentie(s), automatische rapportages, alarmering, service en onderhoud.

Kantoren

Om een optimaal werkklimaat te generen is het verstandig om het binnenklimaat van de werkplek omgeving continu te monitoren. Zo is uw medewerker in staat optimaler te functioneren. Daarbij is frisse lucht en ventilatie van groot belang. De medewerker zelf moet ongestoord en in een gezonde werkomgeving zijn/haar werk kunnen verrichten. Zo creëer je als werkgever een win/win situatie.

Voor Kantoren hebben wij een A tot Z oplossing waarbij U een bedrag per werk(plek) ruimte betaald. Voor 1 bedrag per maand ontzorgen wij U voor jaren. De All-in dienstverlening geeft duidelijkheid over kosten, service en onderhoud. Geen verrassingen achteraf dus.

Onze A tot Z oplossing bestaat uit een Plan van Aanpak, installatie, financiering, prestatie monitor licentie(s), automatische rapportages, alarmering, service en onderhoud.

Retail

Wij hebben een oplossing op maat voor de Retail. Naast het monitoren voor ventilatie is er de druktebeheermonitor die voorkomt dat er teveel mensen binnen zijn. Middels het stoplicht model worden deze waarden weergegeven op schermen binnen/buiten en/of via de eigen website. Zo ziet de klant of en wanneer hij/zij het beste de boodschappen kan halen.

Deze oplossing is speciaal voor Retail ontwikkeld. Voor 1 totaal bedrag doen wij de installatie, monitoring, service en onderhoud. Hiermee verzekert de winkelier zich voor 3 jaar van A tot Z klant specifieke oplossing.

Second Opinion

U herkent het vast wel. De werkplek is te warm/ te koud of in een andere vorm onaangenaam. Om dit te checken kunnen wij een tijdelijke meting doen om alle details goed en juist te kunnen interpreteren. Met deze tijdelijk meting ben U beter in staat het binnenklimaat, indien nodig, aan te laten passen. Wij geven hiervoor een vrijblijvend advies.